23.08.2023 - 09.09.2023

Sezgi Çağı

Huri Kiriş

Istanbul Concept Gallery

Tomtom Mah. Nur-u Ziya Sk. No:27/1
34433 Beyoglu, Istanbul, TR

Çoklu Algı

Var oluşumuzun, var olmanın her hücresine nüfuz etmiş olan NATURA, yaklaşık beş bin yıldır söylene geldiği üzere, bilinçli ve hesaplanmış/tasarlanmış bir eylemin sonucu olarak oluşmuşsa, FAUNA’nın en gelişmiş yaratığı olarak var saydığımız İNSAN’ın ortalama idrak kapasitesinin oldukça dışına taşmış bir PHYSICA’dan da söz etmek mümkündür.

FLORA tarafından sarıp sarmalanacağı, kuşatılacağı, alt edileceği, hatta yok edileceği günü bekleyen “insanın endüstriyel oyuncaklarının üretim alanları” ve “insan hesapla(ş)malarının ürünü olan bayındırlık ve inşaat üretimleri”, “yaşamın asli karakteristikleri ve esasunsurları” ile olan ezeli ve ebedi mücadelesinde henüz tarafını da seçememiştir.

Oysa ki, AGRICULTURA’ya dayalı bir “yaşam idame ettirme biçimi” ve HORTICULTURA destekli bir “form üretmeye dayalı haz ortamı”, insanın varlığını sürdürebilmesi için yeterli olanakları insana tarih boyunca fazlasıyla sunmuştur.

Gerisi, Endüstriyel Devrim’in güyâ arz ettikleriyle yaratılmış olan yarı-SEZGİSEL bir talep dünyasının, AFFLUENZA’’dan muzdarip İNSAN ile olan ilişkisinde aranmalıdır.

Doç. Dr. A. Sinan Güler

  • Online Sergi Kataloğu
  • Çevrimiçi Sergi Odası

Huri Kiriş, "İsimsiz", 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 150 x 250 cm.

Sergi listesine geri dön