Sayn IC Koleksiyoneri, eser fiyatlarını görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Eğer "IC Koleksiyoner" hesabınız yoksa lütfen +90 549 391 9131 no'lu numaradan Sn. Işık Gençoğlu ile irtibata geçiniz.

Çevrimiçi Sergi Odası

• Huri Kiriş

Sezgi Çağı

Çoklu Algı

Var oluşumuzun, var olmanın her hücresine nüfuz etmiş olan NATURA, yaklaşık beş bin yıldır söylene geldiği üzere, bilinçli ve hesaplanmış/tasarlanmış bir eylemin sonucu olarak oluşmuşsa, FAUNA’nın en gelişmiş yaratığı olarak var saydığımız İNSAN’ın ortalama idrak kapasitesinin oldukça dışına taşmış bir PHYSICA’dan da söz etmek mümkündür.

FLORA tarafından sarıp sarmalanacağı, kuşatılacağı, alt edileceği, hatta yok edileceği günü bekleyen “insanın endüstriyel oyuncaklarının üretim alanları” ve “insan hesapla(ş)malarının ürünü olan bayındırlık ve inşaat üretimleri”, “yaşamın asli karakteristikleri ve esasunsurları” ile olan ezeli ve ebedi mücadelesinde henüz tarafını da seçememiştir.

Oysa ki, AGRICULTURA’ya dayalı bir “yaşam idame ettirme biçimi” ve HORTICULTURA destekli bir “form üretmeye dayalı haz ortamı”, insanın varlığını sürdürebilmesi için yeterli olanakları insana tarih boyunca fazlasıyla sunmuştur.

Gerisi, Endüstriyel Devrim’in güyâ arz ettikleriyle yaratılmış olan yarı-SEZGİSEL bir talep dünyasının, AFFLUENZA’’dan muzdarip İNSAN ile olan ilişkisinde aranmalıdır.

Doç. Dr. A. Sinan Güler

Eserler

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2014
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2015
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2019
Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2019
Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 120 x 105 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 80 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 100 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 70 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 150 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2020
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 150 x 250 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm., Ed. 1/10

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş
İsimsiz, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 15 cm.

Huri Kiriş

1980 İstanbul doğumlu sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yine aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini tamamlamıştır. Günümüzde İstanbul'da yaşayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sanatçı eserlerinde "gerçeklik" kavramını çeşitli şekillerde ve karmaşık bir düzende izleyiciye sunuyor. Sanatçı her yeni eserinde sınırları aşmayı ve algının inceliklerini kavramayı deneyimliyor. Eserlerinde insanlık, doğa ve kültür arasındaki dengeyi ve alışılmadık olanı ustalıkla yansıtırken, sadece somut mekanları değil, aynı zamanda fauna ve flora içerisindeki geçici hayat dansını da izleyiciye sunuyor. Sanatçı eserlerinde aynı zamanda; varoluşun kırılgan ve güçlü yönlerini açığa çıkarırken, mevcut repertuvarına yanılsamaları ve yansımaları da ekliyor.