Sayn IC Koleksiyoneri, eser fiyatlarını görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Eğer "IC Koleksiyoner" hesabınız yoksa lütfen +90 549 391 9131 no'lu numaradan Sn. Işık Gençoğlu ile irtibata geçiniz.

Çevrimiçi Sergi Odası

• Yağızhan Çalışkan • Nihal Gündüz • Gülercan Hacıoğlu • Sema Maşkılı • Maria Roza • Coşkun Sami

Ortadan Başlamak

Termodinamiğin ikinci yasasına göre, enerji transferi her zaman daha düzenli ve daha kullanışlı formlardan daha az düzenli ve daha az kullanışlı formlara doğru gerçekleşir. Eğer bitmek bilmeyen bir krizin içinde yaşamaya ve olaylara bu gözle bakmaya alışmış hâldeyseniz, sanatın ne bir strateji, ne de her derde deva bir ilaç olduğunu düşünürsünüz. Sanatın bir şeyleri yerinden oynatacak güce sahip olduğunu iddia etmek veya buna inanmak bazılarımıza gülünç gelebilir. Ama bir dakika! Sanat tarihinde adeta dağları yerinden oynatanlar da olmadı mı? 

Sanatla uğraşmayı ilke edinenler; bizler, birer "inanan" olmayı tercih ediyoruz. Sanat, sanatın özündeki bilgi doğru zamanda aktarılıp, bölünüp yayılabildiği takdirde, etki ve “ısısının” daha organize ve işlevsel bir forma doğru evrileceği fikri bizim için değerlidir. Farkındalık yaratmak gibi bir sorumluluğun bizi aşacağı düşünülse de muazzam değişimlere imza atmış, adeta dağları yerinden oynatmış sanatçıların varlığını hatırlamak bize ilham olur.

Erk sahibinin yanında saf tutmak yerine, tarihi onun değil, haklı olanın yazacağına dair çabamızın gerçekleştiği o umut diyarında kalmayı seçerek, kendi gücümüzü bu inançtan alıyoruz.

Işık Gençoğlu, küratör

Eserler

Gülercan Hacıoğlu
İp Çekenler, 2023
Tuval üzerine karışık teknik, 200 x 130 cm.

Maria Roza
Kairos' Elysium, 2023
Tuval üzerine yağlıboya, 200 x 130 cm.

Nihal Gündüz
Hatırla, 2023
Fine art inkjet baskı, 200 x 130 cm., Ed. 1/3

Sema Maşkılı
“Güç Canavarlar Yaratır” Serisi (I), 2017
Tuval üzerine yağlıboya, 203 x 145 cm.

Yağızhan Çalışkan
Fractus 53, 2023
Kağıt üzerine mürekkep, 200 x 130 cm.

Yağızhan Çalışkan

1992, Ankara doğumlu, İstanbul’da çalışıyor. 2010 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini T.C Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nde yüzde yüz burslu olarak tamamladı. Çalışkan, yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2019 yılında Marmara Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Doktora programına başladı ve halen devam etmekte, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Genç sanatçı varoluşu ve bu varoluşsal düzlemde insanın doğa ile ilişkisini incelemektedir. Multidisipliner bir anlayışla, farklı üretim sahalarında yer alan sanatçı, insanın yaratılışını doğanın kendini anlama çabası olarak görmekte, eserlerinde zaman ve mekan ilişkisi kurmadan, insanın yapay-doğal ayrımındaki keskinliğini ve bu keskinlik üzerinden gelişen doğaya karşı olan dogmatik tutumunu sorgulamaktadır.


Nihal Gündüz

İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Fotoğraf bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ardından profesyonel olarak reklam ve moda alanında çalışmalar yapmaya başladı. Reklam ve moda alanında çalışmaları sürerken, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Moda Fotoğrafı dersi vermektedir. 


Gülercan Hacıoğlu

1960, Bulgaristan doğumlu. 1989 yılında Sofya Ulusal Sanat Akademisinden mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.


Sema Maşkılı

1980, Edirne doğumlu, İstanbul’da çalışıyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamlayan Sema Maşkılı, 2001 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen pek çok karma sergide yer aldı. 2006 yılından beri beş kişisel sergi gerçekleştiren Sema Maşkılı çalışmalarında insan bedenini kullanarak şiddet, varoluş ve ego kavramları üzerine yoğunlaşıyor ve bu kavramlar üzerinden insan doğasının karmaşıklığını sorguluyor.


Maria Roza

1998, Bakü doğumlu, Ankara’da çalışıyor. 2016’da Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde derece ile tamamlayan Maria Roza, aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Genç sanatçı, eserlerinde insanların hayvanlarla ve ilkellikle olan ilişkisine, insan ve hayvan arasında kurulan iletişime ve bu iletişimin yapısal ve işlevsel özelliklerine odaklanmaktadır ve izleyicilerinin insan, hayvan ve ilkellik ilişkisindeki öznel gerilimi duyumsamasını, kendilerini resimlerdeki tekinsiz atmosfere bırakan izleyicilerin bir yandan da eserlerdeki estetik uyum aracılığıyla güven ve ahenk hisleri yaşamasını amaçlamaktadır.


Coşkun Sami

1973 Bulgaristan doğumlu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli karma sergilere katıldı, şiir kitapları, tiyatro afişleri ve dergiler için illüstrasyonlar yaptı.

Resimlerinde mimari ve tarihsel referanslara yer verirken aynı zamanda formalist resmin şablonlarına da ilgi duyuyor. Desen ağırlıklı oluşum sürecini destekleyen minimal paleti, resimsel ve biçimsel değerlere yönelik bir çabayı görünür kılmaktadır. Doğaçlama ile figürasyon arasında dolaşan çalışmalarında sıklıkla yakın geçmişin unutulmuş, terk edilmiş mimari mekanları veya bazı modernist yapıtlarını kullanıyor.