15.11.2022 - 10.12.2022

Paralel Hayvanlar

Maria Roza

Istanbul Concept Gallery

Tomtom Mah. Nur-u Ziya Sk. No:27/1
34433 Beyoglu, Istanbul, TR

15 Kasım -10 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Concept Gallery’de yer alan “Parallel Animals” adlı yeni kişisel sergisinde Maria Roza, temsili ve hayvan bedenlerini hayal gücüyle harmanladığı kompozisyonlara dönüştürerek izleyiciyle paylaşmaktadır. Hayvanların ve temsillerinin kadim zamanlarda sahip olduğu mistik statü ve kudretin tarih boyunca gösterdiği değişimlerden yola çıkan Maria Roza, söz konusu dinamikleri deneyle ölçülebilir mutlak bir mekanik yaklaşımdan kurtarmaya çalışır, bunu yaparken hayvan imgesini yeniden ürettiği bir yol izlemektedir.

Maria Roza, yapıtlarında hayvan imgelerini birebir yansıtmak yerine birden fazla hayvanın farklı unsurlarını bir arada kullanarak doğayı sembolize eden gerçeküstü yaşam formları oluşturur. Sanatçı, tuval üzerinde oluşturduğu bu formlarla bir araya getirdiği insan bedeni tasvirleri aracılığıyla öznel bir gerilim yaratmayı amaçlamaktadır. Bu gerilimden doğan tekinsiz ve şaşırtıcı deneyim, ilginç bir şekilde izleyiciye güven ve ahenk hisleri de yaşatmaktadır.

Genç ressamın resimlerindeki hayvan imgeleri kendini kanıtlamaya çalışmaktan uzak bir etkileyicilik barındırır. Bu resimler ezberlerden ve alışılmış bakıştan kaçar; derinlik kazanan imgeler kimi zaman izleyicinin odağını tuvalin ötesine alır ve kişinin kendini zihinsel bir espasın içinde bulmasına neden olur. Maria Roza’nın kompozisyonlarında yakalanan şiirsel estetik ve uyum izleyiciyi görsel açıdan baştan çıkarırken, içeriksel anlamda eserlerin barındırdığı şaşırtıcı öğeler ise eşzamanlı olarak izleyenlerin gündelik gerçeklikten uzaklaşıp bir zihinsel geçiş, bir yabancılaşma yaşamasını sağlar.

Maria Roza hakkında
1998, Bakü doğumlu, Ankara’da çalışıyor. 2016’da Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde derece ile tamamlayan Maria Roza, aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Genç sanatçı, eserlerinde insanların hayvanlarla ve ilkellikle olan ilişkisine, insan ve hayvan arasında kurulan iletişime ve bu iletişimin yapısal ve işlevsel özelliklerine odaklanmaktadır ve izleyicilerinin insan, hayvan ve ilkellik ilişkisindeki öznel gerilimi duyumsamasını, kendilerini resimlerdeki tekinsiz atmosfere bırakan izleyicilerin bir yandan da eserlerdeki estetik uyum aracılığıyla güven ve ahenk hisleri yaşamasını amaçlamaktadır.

  • Online Sergi Kataloğu
  • Çevrimiçi Sergi Odası
  • Sanatçı Profil Sayfası

Maria Roza, "Grimalkin ile Otoportre", 2022, Alüminyum üzerine yağlı boya, 39,5 x 39,5 cm

Sergi listesine geri dön