Sayn IC Koleksiyoneri, eser fiyatlarını görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Eğer "IC Koleksiyoner" hesabınız yoksa lütfen +90 549 391 9131 no'lu numaradan Sn. Işık Gençoğlu ile irtibata geçiniz.

Çevrimiçi Sergi Odası

• Yağızhan Çalışkan

Fractus

“Fractus” adlı sergi üç yıllık çalışma sürecinden eserler içermektedir.
- Doğal ne?
- Senin doğalın ne?
Gibi soruların, Spinoza’nın “tanrı doğaya içkin” sözünün yarattığı alan içerisinde yanıtlandığı sergide,
insanın doğa karşısında kendini konumlandırdığı yer ve bu yerin netliğini oluşturan dogmatik bilgiler
sorgulanmaktadır.

Eserler

Yağızhan Çalışkan
Fractus 1, 2020
Kağıt üzerine mürekkep, 57 x 46.5 cm

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 2, 2020
Kağıt üzerine mürekkep, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 3, 2020
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 4, 2020
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 5, 2020
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 7, 2020
Tuval üzerine karışık teknik, 25 x 75

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 18, 2021
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 19, 2021
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 20, 2021
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 23, 2022
Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 70

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 24, 2022
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 25, 2022
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan
Fraktus 26, 2022
Tuval üzerine karışık teknik, 70 x 50

Yağızhan Çalışkan

1992, Ankara doğumlu, İstanbul’da çalışıyor. 2010 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini T.C Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nde yüzde yüz burslu olarak tamamladı. Çalışkan, yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2019 yılında Marmara Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Doktora programına başladı ve halen devam etmekte, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Genç sanatçı varoluşu ve bu varoluşsal düzlemde insanın doğa ile ilişkisini incelemektedir. Multidisipliner bir anlayışla, farklı üretim sahalarında yer alan sanatçı, insanın yaratılışını doğanın kendini anlama çabası olarak görmekte, eserlerinde zaman ve mekan ilişkisi kurmadan, insanın yapay-doğal ayrımındaki keskinliğini ve bu keskinlik üzerinden gelişen doğaya karşı olan dogmatik tutumunu sorgulamaktadır.