29.11.2023 - 16.12.2023

Kayıp Form

Yusuf Şengür

Istanbul Concept Studio

Tomtom Mah. Nur-u Ziya Sk. No:27/2
34433 Beyoglu, Istanbul, TR

"Kayıp Form" sergisi, izleyene imge ya da durumları / açıkça ya da tanımlaması önceden yapılmış olarak göstermekten öte, daha büyük bir resmin parçalarını sunmaktadır. Sergi; izleyenlerin gördükleri her resmi bireysel olarak değerlendirmeleriyle birlikte, var olan asıl durumun yani kayıp olanın kendilerindeki karşılığını doğrudan bu resimlerde değil, buradan aldıkları önsezilerle serginin dışında / sonrasında; dış dünyada aramalıdır, fikrini taşır.

Kaybedilmiş, bununla beraber arandığında bulunması mümkün olanın yansıması olarak oluşturulan biçim ve renkler "Kayıp Form" sergisinin temel göstergesidir. Kayıp olan herkes için farklı olabileceği ve sayısız şekle bürünebileceğinden, resimlerde yer alan formlar tam anlamıyla şekillenmemiş, amorf biçimler olarak ortaya çıkmaktadır. 

"Kayıp Form", çalışmalarını İstanbul'da sürdürmekte olan sanatçının 8. kişisel sergisidir. Ayrıca ulusal yarışmalarda 11 adet ödülü bulunan Yusuf Şengür, aynı zamanda mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  • Online Sergi Kataloğu
  • Çevrimiçi Sergi Odası

Yusuf Şengür, Sarı Bahçedeki Adam, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 150 x 130 cm.

Sergi listesine geri dön